Menu
 

News
 
Human Resources

 

How Do We Choose Our Workmates?

Seçkin Onur provides job opportunities for new graduates and experienced professionals and also it provides internship opportunities for students.

We, as human resources, visit universities every year to reach new graduates. We encourage young and talented candidates to become members of our company by expressing our values.

We provide all kinds of personnel needs during the year with the announcements that we publish at "www.kariyer.net". We determine the candidates that meet the required qualifications among the job applications, then we invite them our company in order to recognize them and to introduce our company to the candidates. In the recruitment process, we select candidates who are qualified for position, qualifications and corporate culture by applying all or a few of the following assessment instruments. 

  • Competency based interviews, 
  • Tests (numerical / verbal general ability), 
  •  Personality inventories.

We offer candidates who are eligible for all of these evaluations to become a member of our company.

Educational Opportunities

We provides trainings under the name of the Orientation Training to the people who started to work in the company that introducing our institution and speeding up their adaptation to the business.

In the direction of our growing and developing organization, the personal development trainings, functional professional development trainings and some compulsory trainings are provided by specialized internal trainers and professional training firms to our employees, who are the most valuable source of our company, to enable them to fulfill their duties and responsibilities more efficiently, to develop their professional and personal knowledge and skills.

Career Planning

Employees and the organization are frequently reviewed to enable that our company can achieve its goals and maintain its success permanently and at this stage it is ensured that candidates with high performance among our company employees are assigned to higher positions.

Salary and Benefits

The salaries in our company are increased twice a year by taking into consideration the inflation rate and performance evaluations, according to the duties of our workmates.

The wage package consists of salary, premium (for sales staff), meal (lunch is provided by our company. meal ticket is provided for our workmates, to whom the meal is not provided), transportation (for the arrival and departure of the workplace, the shuttle is provided by our company. for our workmates to whom shuttle is not provided travel expenses are paid) and other benefits.

İNSAN KAYNAKLARI

 

İnsan Kaynakları departmanımızın temel politikası; doğru işe doğru insanı yerleştirerek, sürekli gelişen ve öğrenen organizasyonlar yaratarak, çalışanlarımızı yetenekleri doğrultusunda tayin/terfi imkanları yaratarak, mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde, verimliliği artan bir şirket olmaktır.

 

 

           

 

 

Çalışma Arkadaşlarımızı Nasıl Seçiyoruz?

 

Seçkin Onur’da yeni mezun adaylara, deneyimli profesyonellere iş imkanı, öğrencilere staj imkanı sağlanmaktadır.

İnsan kaynakları olarak her yıl yeni mezun adaylara ulaşabilmek için, üniversite ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Şirketimizi, değerlerimizi anlatıp, genç ve yetenekli adayların şirketimizin bir ferdi olmaları için başvuru yapmalarını desteklemekteyiz.

Yıl içinde her türlü personel ihtiyacımızı “www.kariyer.net” adresinde çıktığımız ilanlar ile yayınlamaktayız. İlanlara yapılan başvurular arasından aranan niteliklere uygun adayları belirleyip, hem onları tanımak, hem de şirketimizi adaylara tanıtmak amacıyla görüşmeye çağırıyoruz. İşe alım sürecinde pozisyonun niteliklerine ve kurum kültürümüze uygun adayı aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da birkaçını uygulayarak seçmekteyiz.

§  Yetkinlik bazlı mülakatlar,

§  Testler (sayısal/sözel genel yetenek),

§  Kişilik envanterleri.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara şirketimizin bir ferdi olması için iş teklifi yaparız.

 

Eğitim Olanakları

 

Şirket bünyesinde yeni çalışmaya başlayanlara Oryantasyon Eğitimi adı altında kurumumuzu tanıtan ve onların işe uyumlarını hızlandıran eğitimler verilmektedir.

 

Büyüyen ve gelişen organizasyonumuz doğrultusunda, şirketimizin en değerli kaynağı olan çalışanlarımıza, görev ve sorumluluklarını daha verimli olarak yerine getirebilmeleri, mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için, kişisel gelişim eğitimleri, fonksiyonel mesleki gelişim eğitimleri ve bazı zorunlu eğitimler, konusunda uzman iç eğiticiler ve profesyonel eğitim firmaları tarafından verilmektedir.

 

 

Kariyer Planlaması

 

Şirketimizin hedeflerine ulaşabilmesi ve başarıda devamlılığın sağlanabilmesi için, çalışanlar ve organizasyon sık sık gözden geçirilir ve bu aşamada şirket çalışanlarımızdan yüksek performanslı adayların daha üst pozisyonlara atanması sağlanır.

 

Ücretlendirme ve Ek Olanaklar

Şirketimizde ücretler, çalışma arkadaşlarımızın görevlerine göre, enflasyon oranı ve performans değerlendirmeleri de göz önüne alınarak, yılda 2 kez artırılır. Ücret paketi maaş, prim (satış kadroları için), yemek (Öğle yemeği kurumumuz tarafından temin edilir. Yemek temin edilemeyen çalışma arkadaşlarımıza yemek fişi verilir), yol (işyerine geliş gidişler için, şirketimizce servis temin edilir. Servis temin edilemeyen çalışma arkadaşlarımıza yol ücreti ödemesi yapılır) ve diğer yan ödemelerden oluşur.
 

All rights reserved.
Design & Code: medyaX